Polityka prywatności

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania

danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu

internetowego w domenie https://www.dcprojekty.pl (dalej: Serwis).

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest DCP Bartosz Lutomirski, z siedzibą w 87-600 Lipno, Maliszewo 8j, posiadający NIP 466 036 92 80, REGON 528293074 (dalej: Administrator).
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

 1. Zbierane przez Administratora dane będą:

– przetwarzane zgodnie z prawem,

– przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu

niezgodnemu z tymi celami, 

– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

– przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 1. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych
 2. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług

dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności. 

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 2. rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usług

drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta

Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 1. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania

pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 1. promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów

poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile

Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art.

6 ust. 1 lit. a RODO);

 1. udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością

Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za

pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 1. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich

preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 1. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie

uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f

RODO).

 1. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak

konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu. 

III. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem

Serwisu (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności

z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż

3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 1. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z

zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego

dokonano przed tym wycofaniem. 

 

 

 1. Informacje o przetwarzaniu
 2. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
 3. podmiotom powiązanym z Administratorem
 4. podmiotom współpracującym z Administratorem,
 5. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane

systemy i rozwiązania informatyczne, 

 1. podmiotom obsługującym płatności internetowe,
 2. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
 3. kancelariom prawnym.
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą/będą przekazywane poza Europejski

Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. 

 

 

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą
 2. Użytkownik Serwisu ma prawo:

– dostępu do treści swoich danych osobowych

– sprostowania danych

– usunięcia danych

– ograniczenia przetwarzania danych

– przenoszenia danych

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie

usprawiedliwionego interesu administratora

– wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem

 1. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji,

w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności. 

 1. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym

do profilowania. 

 1. Polityka cookie

Niniejsza Polityka cookie określa zasady przechowywania i dostępu do informacji za pośrednictwem

plików Cookie na urządzeniach Użytkownika korzystającego z Serwisu w domenie https://www.dcprojekty.pl którego administratorem jest DCP Bartosz Lutomirski. 

 

 1. DEFINICJE

– Administrator – spółka <<wpisać nazwę i adres spółki>>., który przechowuje i uzyskuje dostęp

do informacji na urządzeniach Użytkownika za pośrednictwem plików cookie. 

– Cookie – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane

i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron

internetowych Serwisu. 

– Cookie Administratora – oznacza Cookie zamieszczane przez Administratora, związane

z prowadzeniem przez Administratora stron internetowych Serwisu. 

– Cookie Zewnętrzne – oznacza Cookie zamieszczane przez partnerów Administratora, za

pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 

– Serwis – oznacza stronę ̨internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis

internetowy, działający w domenie https://www.dcprojekty.pl

– Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik

uzyskuje dostęp do Serwisu. 

– Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, korzystającą z Serwisu.

 

 

 

 1. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIE

-Stosowane przez Administratora Cookie są ̨ bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.

W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się ̨ do Urządzeń Użytkowników

wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te

pozwalają ̨ zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i

dostosować ́ Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookie zazwyczaj zawierają ̨

nazwę ̨domeny z której pochodzą,̨ czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną

wartość.

-Ze względu na niezbędność do realizacji usługi DCP Bartosz Lutomirski  wykorzystuje 3 rodzaje

plików cookie:

 1. Niezbędne – absolutnie konieczne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub

funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać.

  

 1. Analityczne – zwane statystycznymi – zbierają informacje o tym, jak często strona

internetowa jest odwiedzana i jak się z niej korzysta. Te zagregowane i anonimowe

informacje służą do ulepszania zawartości i wydajności strony – bez zgody nie jest to

możliwe.

 1. Reklamowe – zwane też marketingowymi – pozwalają na wyświetlanie reklam

dopasowanych do profilu użytkownika odwiedzającego stronę. Na podstawie historii

przeglądania budowane są profile, które udostępniane są partnerom reklamowym, aby

spersonalizowane reklamy wyświetlały się na innych stronach. Przechowywane są przez

okres 1 miesiąca  

-Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym

użytkownika:

 1. Sesyjne – tymczasowe, które pozostają w pamięci przeglądarki Użytkownika do momentu

opuszczenia strony internetowej https://www.dcprojekty.pl – są one obowiązkowe dla poprawnego działania

wybranych aplikacji i poprawnego wyświetlania zawartości serwisu. Mechanizm cookie

sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych

informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

 1. Stałe – wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia strony dla Użytkownika m.in. do

zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony lub do

wyświetlania spersonalizowanych reklam, nie są kasowane po zamknięciu i są

przechowywane na urządzeniu użytkownika między sesjami. Mechanizm cookie

trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych

informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

Użytkownik ma możliwość ́ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookie do swojego

Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe,

poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają ̨plików cookie.

 1. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIE

– Administrator wykorzystuje Cookie w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika

oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; 

 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio

wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

 • ułatwienia przeglądania zasobów strony internetowej przy kolejnych wizytach;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu

Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi

Użytkownik.

– Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie:

 • zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym

utrzymania sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu i rozpoznania osoby

korzystającej przy kolejnej sesji,

 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności

weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
 1. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, w tym

tworzenie zagregowanych statystyk służących poprawie funkcjonalności strony, jej

struktury i zawartości; 

 1. analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które

pomagają ̨ zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ̨ ze stron

internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 1. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU

PRZEZ COOKIE 

– Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików Cookie.

– Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików

Cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookie do

Urządzenia Użytkownika. 

– Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za

pomocą ̨ ustawień przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox,

Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari) lub za pomocą ̨ konfiguracji usługi.

Ustawienia te mogą ̨ zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować

automatyczną obsługę ̨ plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź

informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookie na urządzeniu Użytkownika.

-Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są ̨

w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

-Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookie korzystając z dostępnych funkcji

w przeglądarce internetowej, której używa. 

-Ograniczenie stosowania lub zablokowanie plików Cookie, może wpłynąć na niektóre

funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. 

– Pliki cookie zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu mogą być

wykorzystywane przez zaufane podmioty współpracujące z DCP Bartosz Lutomirski. 

VII. Dane na fakturze

Celem zbierania danych jest wystawienie faktury zgodnie z Art. 106e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r.

o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt c . ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do

wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury VAT. W przypadku

niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT. 

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane przez Administratora wyłącznie zaufanym podmiotom

takim, jak firmy dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,

dostawcom usług pocztowych i kurierskich lub innych usług działającym na rzecz Administratora.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe nie

będą/będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 112 ustawy o podatku od

towarów i usług oraz art. 70 §1 Ordynacji podatkowej a następnie będą archiwizowane. 

Otrzymanie faktury jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych zapisów

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności

jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną

ograniczone. 

 1. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat

dostępny w Serwisie.