Audyt energetyczny a świadectwo energetyczne

Audyt energetyczny i świadectwo energetyczne to dwa różne, ale uzupełniające się dokumenty.

 • Audyt energetyczny to szczegółowa analiza zużycia energii w budynku, której celem jest zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy i przedstawienie rekomendacji dotyczących optymalizacji zużycia energii.
 • Świadectwo energetyczne to dokument określający zapotrzebowanie na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, takich jak ogrzewanie, ciepła woda, wentylacja i klimatyzacja. Obydwa dokumenty są kluczowe dla poprawy efektywności energetycznej budynku.

Lokal mieszkalny

Świadectwo energetyczne dla lokalu mieszkalnego
230 zł brutto
 • świadectwo w formie papierowej lub elektronicznej z podpisem zaufanym do wyboru
 • wpis do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej
 • dla wersji papierowej: przesyłka świadectwa na wskazany adres

Dom jednorodzinny

Świadectwo energetyczne dla domu jednorodzinnego
400 zł brutto
 • świadectwo w formie papierowej lub elektronicznej z podpisem zaufanym do wyboru
 • wpis do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej
 • dla wersji papierowej: przesyłka świadectwa na wskazany adres

Pozostałe budynki

Świadectwo energetyczne dla innych budynków
wycena indywidualna
 • świadectwo w formie papierowej lub elektronicznej z podpisem zaufanym do wyboru
 • wpis do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej
 • dla wersji papierowej: przesyłka świadectwa na wskazany adres

Świadectwo energetyczne - co to jest?

Świadectwo energetyczne to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu. Dokument ten uwzględnia takie elementy jak ogrzewanie, ciepła woda, wentylacja i klimatyzacja. Dzięki świadectwu energetycznemu można lepiej zrozumieć, jak efektywnie budynek zużywa energię, co jest istotne przy sprzedaży, wynajmie oraz modernizacji nieruchomości.

Zaufali nam

Świadectwo energetyczne - kto wystawia?

  Świadectwo energetyczne wystawiają certyfikowani specjaliści, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania ocen energetycznych budynków. W Polsce mogą to być audytorzy energetyczni, inżynierowie budownictwa, architekci oraz inni specjaliści, którzy ukończyli odpowiednie szkolenia i posiadają certyfikaty wydane przez właściwe organy. Wystawione świadectwo musi być zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Obowiązek świadectwa energetycznego

Od 2023 roku posiadanie świadectwa energetycznego jest obowiązkowe przy sprzedaży, wynajmie oraz budowie nowych budynków. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa polskiego i ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, redukcję emisji CO2 oraz obniżenie kosztów eksploatacji. Brak świadectwa energetycznego może skutkować problemami prawnymi oraz trudnościami w realizacji transakcji na rynku nieruchomości.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub uzupełnienia poniższego formularza

Czym się różni świadectwo energetyczne od certyfikatu energetycznego?

Choć terminy świadectwo energetyczne i certyfikat energetyczny są często używane zamiennie, istnieją pomiędzy nimi istotne różnice. Świadectwo energetyczne koncentruje się głównie na obecnej charakterystyce energetycznej budynku, uwzględniając takie aspekty jak izolacja termiczna, systemy grzewcze i wentylacyjne. Certyfikat energetyczny z kolei może zawierać dodatkowe informacje, takie jak ocena potencjalnych ulepszeń energetycznych oraz ich kosztów i zwrotów z inwestycji, co czyni go bardziej kompleksowym narzędziem w planowaniu modernizacji energetycznych.

Co to jest charakterystyka energetyczna?

Charakterystyka energetyczna to opis, który określa, jak dużo energii zużywa budynek do funkcjonowania, włączając w to ogrzewanie, wentylację, przygotowanie ciepłej wody i klimatyzację. Charakterystyka ta jest wyrażona w kilowatogodzinach na metr kwadratowy na rok i służy do określenia efektywności energetycznej budynku. Dokument ten jest niezbędny do oceny, jak efektywne energetycznie jest dane mieszkanie czy dom.

Kiedy nie trzeba świadectwa charakterystyki energetycznej?

Świadectwa charakterystyki energetycznej nie są wymagane w przypadku niektórych typów budynków, takich jak obiekty sakralne, tymczasowe budynki planowane do użytku przez mniej niż dwa lata, oraz budynki przemysłowe, warsztatowe i rolnicze o niskim zapotrzebowaniu na energię. Ponadto, świadectwo nie jest wymagane przy transakcjach sprzedaży lub wynajmu pomiędzy członkami najbliższej rodziny.

Czy każdy musi mieć świadectwo energetyczne?

Generalnie, większość budynków w Polsce musi posiadać ważne świadectwo energetyczne, szczególnie przy sprzedaży, wynajmie lub budowie nowych obiektów. Istnieją jednak wyjątki, które dotyczą budynków używanych sezonowo lub tych, które mają bardzo niskie zapotrzebowanie energetyczne.

Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe? Od kiedy?

Świadectwo energetyczne jest obowiązkowe w Polsce od 2023 roku, zgodnie z dyrektywą UE dotyczącą charakterystyki energetycznej budynków. Wymóg ten ma na celu zwiększenie transparentności zużycia energetycznego w budynkach oraz promowanie efektywności energetycznej.

Kto nie musi mieć świadectwa energetycznego?

Świadectwa energetyczne nie są wymagane dla budynków i lokali niezamieszkałych, takich jak małe magazyny czy garaże, które nie są ogrzewane ani klimatyzowane. Także budynki zabytkowe, dla których spełnienie wymagań energetycznych mogłoby negatywnie wpłynąć na ich substancję lub wartość, mogą być zwolnione z tego obowiązku.

Jakie dokumenty są potrzebne do świadectwa energetycznego?

Do uzyskania świadectwa energetycznego niezbędne są: plany budynku, informacje o systemach ogrzewania i chłodzenia, izolacji termicznej, typie okien i drzwi oraz wszelkich modernizacjach energetycznych, które zostały przeprowadzone w budynku. Dodatkowo, audytor może wymagać dostępu do rachunków za energię, aby zweryfikować rzeczywiste zużycie energetyczne obiektu.

Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe dla starych budynków?

Tak, świadectwo energetyczne jest wymagane również dla starych budynków, zwłaszcza w przypadku ich sprzedaży lub wynajmu. Jest to niezbędne do oceny efektywności energetycznej i informowania potencjalnych nabywców o przyszłych kosztach związanych z eksploatacją budynku.

Czy audyt energetyczny może zastąpić świadectwo energetyczne?

Audyty energetyczne są bardziej szczegółowe i mogą dostarczać więcej informacji o możliwościach poprawy efektywności energetycznej budynku, jednak nie mogą zastąpić świadectwa energetycznego. Świadectwo energetyczne jest dokumentem prawnie wymaganym przy wielu transakcjach nieruchomościami i musi być wystawione przez certyfikowanego specjalistę.