Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku to szczegółowa analiza, która obejmuje ocenę zużycia energii przez różne systemy i elementy budynku, takie jak ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, przygotowanie ciepłej wody oraz oświetlenie.

Nasza firma przeprowadza kompleksowe badania, które obejmują:

 1. Analizę izolacji termicznej:
  • Oceniamy jakość izolacji ścian, podłóg, dachu oraz okien i drzwi.
  • Identyfikujemy potencjalne straty ciepła i proponujemy rozwiązania mające na celu ich minimalizację.
 2. Ocena systemów grzewczych i chłodzących:
  • Sprawdzamy efektywność systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
  • Proponujemy usprawnienia, które mogą obniżyć zużycie energii i poprawić komfort użytkowania.
 3. Wskaźniki zużycia energii:
  • Obliczamy wskaźniki zużycia energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji oraz oświetlenia (w przypadku budynków niemieszkalnych).
  • Porównujemy wyniki z obowiązującymi normami i standardami.
 4. Rekomendacje dotyczące modernizacji:
  • Na podstawie przeprowadzonych analiz, dostarczamy konkretne wskazówki i rekomendacje dotyczące modernizacji budynku.
  • Proponujemy rozwiązania, które mogą znacząco obniżyć zapotrzebowanie na energię, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji.

Lokal mieszkalny

Świadectwo energetyczne dla lokalu mieszkalnego
230 zł brutto
 • świadectwo w formie papierowej lub elektronicznej z podpisem zaufanym do wyboru
 • wpis do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej
 • dla wersji papierowej: przesyłka świadectwa na wskazany adres

Dom jednorodzinny

Świadectwo energetyczne dla domu jednorodzinnego
400 zł brutto
 • świadectwo w formie papierowej lub elektronicznej z podpisem zaufanym do wyboru
 • wpis do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej
 • dla wersji papierowej: przesyłka świadectwa na wskazany adres

Pozostałe budynki

Świadectwo energetyczne dla innych budynków
wycena indywidualna
 • świadectwo w formie papierowej lub elektronicznej z podpisem zaufanym do wyboru
 • wpis do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej
 • dla wersji papierowej: przesyłka świadectwa na wskazany adres

Świadectwo energetyczne budynków

Świadectwo energetyczne budynków to dokument określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku (ogrzewanie, ciepła woda, wentylacja i klimatyzacja). Wielkość zapotrzebowania na energię wynika ze stałych, obiektywnych cech budynku, takich jak przeznaczenie, standard i systemy instalacyjne, i nie jest obliczana na podstawie rzeczywistego zużycia energii. Nasza firma oferuje profesjonalne usługi w zakresie sporządzania świadectw energetycznych, które spełniają wszystkie wymogi prawne i są niezbędne przy sprzedaży, wynajmie oraz budowie nowych budynków od 2023 roku.

Zaufali nam

Audyt energetyczny budynków

  Audyt energetyczny budynków to szczegółowa analiza zużycia energii, której celem jest zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy oraz zaproponowanie konkretnych rozwiązań w celu zwiększenia efektywności energetycznej. Nasze audyty obejmują:
  1. Analizę izolacji termicznej:
   Ocenę jakości izolacji ścian, podłóg i dachu.
  2. Przegląd systemów grzewczych i chłodzących:
   Ocena wydajności systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
  3. Ocena szczelności okien i drzwi:
   Sprawdzenie jakości okien i drzwi w celu minimalizacji strat ciepła.

  Na podstawie przeprowadzonych analiz, dostarczamy szczegółowy raport zawierający rekomendacje dotyczące możliwych usprawnień, które pomogą obniżyć zapotrzebowanie na energię.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest niezbędnym dokumentem przy sprzedaży, wynajmie oraz budowie nowych obiektów. Nasze świadectwa zawierają:

 • Podstawowe dane dotyczące budynku: Informacje na temat jego przeznaczenia, standardu oraz systemów instalacyjnych.
 • Wielkość energii niezbędnej na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji.
 • Wskaźniki porównawcze i wytyczne dotyczące usprawnień: Propozycje rozwiązań mających na celu obniżenie zużycia energii.

Świadectwo charakterystyki energetycznej ułatwia właścicielowi wiarygodne przedstawienie walorów budynku lub lokalu oferowanego do sprzedaży lub wynajmu, a dla nabywcy lub najemcy stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi ukrytymi wadami. Nasze certyfikaty energetyczne są opracowywane zgodnie z metodologią zawartą w rozporządzeniu ministra infrastruktury, co gwarantuje ich zgodność z obowiązującymi przepisami.

Sprawdź również świadectwo energetyczne domu. Zaufaj naszej firmie, aby uzyskać rzetelne i profesjonalne świadectwa oraz audyty energetyczne, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej twojego budynku i obniżenia kosztów jego eksploatacji.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub uzupełnienia poniższego formularza

Skąd wziąć charakterystykę energetyczną budynku?

Charakterystyka energetyczna budynku, znana również jako świadectwo energetyczne, może być uzyskana poprzez zatrudnienie certyfikowanego audytora energetycznego. Audytorzy ci posiadają odpowiednie kwalifikacje i są upoważnieni do oceny efektywności energetycznej nieruchomości. Można ich znaleźć poprzez lokalne biura projektowe, firmy doradcze specjalizujące się w efektywności energetycznej lub poprzez rekomendacje na platformach internetowych.

Kiedy jest wymagana charakterystyka energetyczna budynku?

Charakterystyka energetyczna jest wymagana w momencie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Obowiązuje to zarówno nowe, jak i istniejące budynki. Świadectwo to jest również niezbędne przy ubieganiu się o niektóre formy dofinansowania remontów, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej.

Czy świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest obowiązkowe?

Tak, świadectwo energetyczne jest obowiązkowe dla wszystkich budynków, które są sprzedawane, wynajmowane lub oddawane do użytku. Jest to wymóg prawny, mający na celu informowanie potencjalnych nabywców lub najemców o zużyciu energii w budynku, co jest istotne dla oceny kosztów eksploatacyjnych.

Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Koszt świadectwa energetycznego zależy od rodzaju nieruchomości. Dla mieszkań w blokach mieszkalnych wynosi on około 230 zł brutto, natomiast dla domów jednorodzinnych – 400 zł brutto. W przypadku większych lub nietypowych budynków cena jest ustalana indywidualnie. Wszystkie opcje cenowe zwykle obejmują wpis do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej oraz możliwość wyboru między formą elektroniczną a papierową świadectwa.

Gdzie sprawdzić czy budynek ma świadectwo energetyczne?

Aby sprawdzić, czy dany budynek posiada ważne świadectwo energetyczne, można odwiedzić Centralny Rejestr Charakterystyki Energetycznej, gdzie są zarejestrowane wszystkie wydane dokumenty. W przypadku braku dostępu do internetu, informacje te można również uzyskać w odpowiednim urzędzie miasta czy gminy.

Kto może wystawić świadectwo energetyczne budynku?

Świadectwo energetyczne może wystawić osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz certyfikat potwierdzający uprawnienia do przeprowadzania ocen energetycznych. Są to zazwyczaj inżynierowie budownictwa, architekci lub specjaliści z zakresu budownictwa, którzy przeszli stosowne szkolenia i egzaminy. Certyfikowani audytorzy energetyczni są zazwyczaj zrzeszeni w profesjonalnych organizacjach lub pracują dla firm konsultingowych specjalizujących się w efektywności energetycznej.